monitor cultureel educatieve activiteiten

Monitor voor culturele educatieve activiteiten – In ontwikkeling

De kwaliteit van jouw cultuur-educatieve activiteiten meten én verbeteren.

Wil jij als culturele organisatie inzicht in de kwaliteit van je educatieve activiteiten voor scholen, dan zijn wij aan het antwoord aan het werken. We zijn een monitor aan het ontwikkelen, waarmee aanbieders van een cultuur-educatieve activiteit(en) op een eenvoudige en betaalbare manier inzicht krijgen in de effecten van hun activiteit(en). Met dit inzicht in je effecten kun je als aanbieder van cultuur-educatieve activiteiten (dans, beeldend, muziek, erfgoed, actief, receptief, reflectief) scholen en subsidiegevers overtuigen van de kwaliteit van jouw aanbod, kun je actief je activiteiten verbeteren.

We willen dit zo inrichten dat de kwaliteiten van de verschillende organisaties met elkaar vergeleken kunnen worden, waardoor de gegevens meer gaan leven. Je kunt je profileren op waar jij sterk in bent. Daarnaast kun je van elkaar leren.

Wat levert het op?

Als deelnemende organisatie krijg je inzicht in de effecten van je educatieve activiteit(en) en daarmee de kwaliteit van je activiteiten. Met deze informatie kun je de activiteiten legitimeren, verantwoorden naar subsidiegevers, draagvlak creëren en/of de activiteiten verbeteren.

Hoe ziet zo’n monitor er uit?

We gaan een standaardinstrument ontwikkelen dat toepasbaar is op allerlei cultuur-educatieve activiteiten: verschillende genres, actief, receptief en reflectief, binnen de school of bij een culturele instelling, met de groepsleerkracht, een vakdocent of een begeleider van een culturele organisaties. Dit meetinstrument zal aan de hand van een aantal indicatoren gaan meten wat de kwaliteit is en wat de effecten zijn van de cultuur-educatieve activiteit. Deze indicatoren zullen waarschijnlijk betrekking hebben op deelnemers van de activiteit (leerlingen), op de aansluiting met de school en op de organisatie zelf. De nadruk ligt waarschijnlijk op de ontwikkeling van culturele competenties van de leerlingen. De exacte indicatoren waarop gemeten wordt volgen in een later stadium.

Ook krijg je als organisatie inzicht in succesfactoren en verbeterpunten om het project en/of toekomstige projecten te verbeteren. Je leert wat je sterke en zwakke punten zijn. En kunt hier vervolgens beter op inspelen.

Door bij verschillende organisaties op dezelfde manier te meten, kun je de gegevens van de verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Hierdoor gaan de gegevens meer leven. Denk maar eens aan de rating van Zoover. Vier sterren voor een hotel gaat wat zeggen, als je weet dat een ander hotel er maar drie heeft. Of vijf. En het zegt je nog meer als je weet hoe deze sterren zijn opgebouwd.

Door te vergelijken kun je je ook profileren. Je leert waarin jij je onderscheid van andere aanbieders. Scholen weten dan waarom ze voor jouw activiteit moeten kiezen en niet die van een andere aanbieder. Jij werkt namelijk aangetoond aan bepaalde competenties.

Door te vergelijken kun je ook leren van elkaar. We willen kijken hoe we dit mogelijk kunnen gaan maken. Wat lukt de één wel en de ander niet? Wat zijn jouw sterke punten? En wat zijn succesfactoren van anderen waar je van kunt leren? Je leert welke kwaliteit jij biedt en wat vergelijkbare organisaties bieden. Dit kan je helpen om je organisatie beter te positioneren.

Voor wie?

De monitor is bedoeld voor alle organisaties die cultuur-educatieve activiteiten bieden. Organisaties die deel kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: musea, gezelschappen, orkesten, bibliotheken, andere culturele instellingen en commerciële bedrijven. De nadruk ligt op binnenschoolse cultuur-educatieve activiteiten. Vanaf september kun je deelnemen.

Wat gaat het kosten?

Dat is nu nog lastig te bepalen omdat we hem aan het ontwikkelen zijn. We willen de monitor zo inrichten dat het gebruiksvriendelijk wordt, niet te veel tijd kost om data te verzamelen en niet te duur wordt om deel te nemen. Door een standaard te maken die voor veel aanbieders past, kunnen we dit bereiken.

Wat wil jij meten?

Om deze monitor in te richten en zo goed mogelijk af te stemmen op jullie wensen, hebben we regelmatig vragen, die we afstemmen met verschillende partijen in het veld. Je kunt ook hier je mening geven en vragen beantwoorden. De vraag die we nu moeten beantwoorden is inhoudelijk: wat bepaalt de kwaliteit van een cultuur-educatieve activiteit? Of moeten we iets heel anders meten?

Vul je antwoord in onderstaande tekst vak en druk op verzenden. Je email adres is optioneel, bijvoorbeeld als je wilt dat we contact met je opnemen.


 

Wat versta jij onder kwaliteit van cultuur-educatieve activiteiten?

Naam

E-mail

cultuureducatie

effecten meten

kwaliteit meten

monitoring

Back to Top ↑